RAZPIS ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU »ART MARKET LJUBLJANA« ZA LETO 2019

Razpisna dokumentacija obsega:

I. Besedilo razpisa
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati sodelujoči pri projektu
III. Merila za izbor
IV. Prijava – prijavni obrazec in obvezne priloge
V. Trajanje razpisa


I. Besedilo razpisa

1. Kontaktni podatki organizatorja:

DUP / Art market Ljubljana,
p.p. 4325, 1000 Ljubljana,
e-mail: info@artmarket.si,
www.artmarket.si,
telefon: (031)275781

2. Podatki o razpisu:

Namen in cilj projekta

Namen projekta je širši javnosti predstaviti čim večje število kvalitetnih oblikovalcev in ustvarjalcev, ki s svojim delom in izdelki zadostijo normativom in kriterijem organizatorja ter dosegajo neke splošne estetske norme (umetniška in estetska vrednost, kvaliteta, tehnološka neoporečnost, izvirnost,… ).
Cilj projekta je pomagati ustvarjalcem k boljši prepoznavnosti, prispevati k oživitvi mestnega jedra s kulturno – umetniškimi akcijami in dogajanjem, s tem pa meščanom in obiskovalcem omogočiti nakupe direktno od ustvarjalcev, jih spoznati in podpreti pri njihovem delu.

Namen in cilj razpisa

Omogočiti čim večjemu številu ustvarjalcev, da se predstavijo širši javnosti ter jim v obliki različnih akcij pomagati k večji prepoznavnosti. S kvalitetno ponudbo sodelujočih pa doseči prepoznavno blagovno znamko kvalitete in umetniške vrednosti.

Predmet razpisa, oziroma kdo lahko sodeluje pri projektu

Sodeluje lahko vsak, ki se prijavi na razpis in je kasneje s strani organizatorja povabljen k sodelovanju. Vsi sodelujoči morajo biti polnoletni ter predstavljati izključno lastna avtorska dela, idejo, projekt, znamko.
Prijavijo se lahko slikarji, kiparji, grafiki, oblikovalci različnih smeri, keramiki, fotografi, inovatorji, … društva, organizacije in zavodi, ki združujejo različne kreativne posameznike in skupine, kot tudi posamezniki ali skupine z vintage izdelki, posamezniki ali skupine s posebno ponudbo (npr: domači ekološki kulinarični izdelki, veganski izdelki in drugo), zavodi in društva z izdelki, ki jih ustvarjajo njihovi gojenci… Pomembno je, da je za delom posameznikov, društev ali organizacij dovolj močna zgodba, ki nas bo prepričala, da so nekaj posebnega in drugačnega, navdihujočega.

Dela, ki niso predmet tega razpisa

Izdelki brez umetniške ali vsebinske vrednosti, serijski izdelki brez likovne ali dodane vrednosti in unikatnosti, neavtorski izdelki (preprodaja – razen zavodi, kjer gojenci s posebnimi potrebami niso sposobni prodajati sami in imajo spremstvo), ponaredki, tehnološko nedovršena dela in izdelki, izdelki, neprijazni okolju, drugo.

3. Opis projekta za leto 2019

V letu 2019 bomo uvedli kar nekaj novosti hkrati pa nadaljevali z jasno začrtano vizijo projekta, ki bo tudi letos potekal na tradicionalni lokaciji in po ustaljenem urniku preteklih let. S projektom AML začnemo v mesecu maju (11. 05. 2019) in ga zaključimo v mesecu oktobru (12. 10. 2019). Prireditev se odvija na ulici Breg (v senci mladih in stoletnih kostanjev) vsako soboto med 9:00 in 16:00 uro. Organizator si pridržuje pravico do sprememb in razširitve projekta.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijave za sodelovanje

1. Statusni pogoji za sodelovanje:

osebno dopolnilno delo (dokument si lahko uredi vsak rezident RS na svoji matični upravni enoti (dijaki, študentje, občani, upokojeneci…))
samostojni kulturni delavec ali samostojni umetnik,
društvo ali zavod,
samostojni podjetnik,
podjetnik.

2. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prijavitelji:

V celoti izpolnjena prijava s potrebnimi prilogami; na prijavni obrazec morajo biti vpisani vsi podatki,
kratka predstavitev,
fotografije del in izdelkov: naj bodo NOVE, še ne poslane!
osebna fotografija prijavitelja pri ustvarjanju ali z izdelki (ne starejša od 1 leta),
statusno dokazilo (fotokopija), potrdilo o šolanju (dijaki, študentje), upokojenci potrdilo iz katerega je razvidno, da je prijavitelj upokojenec, drugo…

III. Merila za izbor

umetniška vrednost ter kvaliteta del in izdelkov,
inovativnost in avtorska prepoznavnost,
estetska in tehnološka neoporečnost,
unikatnost,
izvirna ponudba, predlogi in sodelovanja,
ekološka naravnanost,
poravnane vse zapadle obveznosti (dolg) do organizatorja.

Izbor sodelujočih na podlagi postavljenih meril določi komisija strokovno usposobljenih likovnikov in oblikovalcev.

IV. Prijava – prijavni obrazec in obvezne priloge

* v celoti izpolnjen online prijavni obrazec
* kratka predstavitev ustvarjalca, društva, zavoda,…
* najnovejše fotografije izdelkov, oziroma likovnih del; format naj bo jpg ali pdf, posamezne fotografije naj ne bodo večje od 1 MB,
* osebna fotografija ustvarjalca, ustvarjalec pri delu, ustvarjalec s svojimi izdelki,…) – primerna za objavo in ne starejša od 2 let,
* študentje, dijaki – potrdilo o vpisu, upokojenci – dokazilo iz katerega je razvidno, da ste upokojeni // statusno dokazilo mora imeti vsakdo, ki se prijavlja, vendar je obvezna priponka zgolj za študente in upokojence,
* v kolikor ste imeli neporavnane obveznosti do organizatorja (dolg po letu 2005), obvezno priložite potrdilo o poravnanem dolgu, v nasprotnem primeru bo vaša vloga zavrnjena.

* poslana dokumentacija se hrani pri organizatorju in se ne vrača pošiljatelju.

V. Trajanje razpisa

Razpis za sodelovanje na XX. Art marketu Ljubljana je odprt čez celo sezono. Zadnji datum za prijavo na XX. sezono 2019 je 01. 10. 2019.

Pregledovanje in ocenjevanje prijav poteka vsakih 7 dni. Prijavitelj je z odločitvijo organizatorja seznanjen najkasneje v sedmih delovnih dneh in si tako lahko pravočasno naredi plan za novo sezono ter se nanjo tudi kvalitetno pripravi. Zgodnje prijave (prvi razpisni rok) pa so deležne še posebnih ugodnosti pri izbiri različnih paketov / načinih sodelovanja (glej cenik).

* poslana dokumentacija se hrani pri organizatorju in se ne vrača pošiljatelju.