Prijavni obrazec »X. BOŽIČNI ART MARKET Ljubljana/ Atrij glavne pošte«

  Izjavljam, da so izdelki oziroma dela, s katerimi se prijavljam na razpis, moja avtorska dela, oziroma gre za avtorsko idejo, lastno blagovno znamko ali skupinski projekt. Organizatorju dovoljujem neomejeno uporabo teksta in mojih fotografij v promocijske namene projekta.

  * Prijavni obrazec naj bo podpisan in izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami. S podpisom se strinjate s pogoji organizatorja - zapisanimi ob razpisu. Izpolnjeno dokumentacijo pošljite na [email protected], s pripisom X. Božični ART market Ljubljana 2023). Organizator si prav tako v primeru višje sile pridružuje pravico do odpovedi dogodka.

  Potrjujem izjavo

  * obrazec bo pripravljen za pošiljanje, ko bo v celoti izpolnjen in opremljen z dodanimi prilogami.


  Želim lastno razstavno mesto (izberite da ali ne)
  DaNe

  Obvezne priloge (Posamezna priloga ne sme presegati velikosti 2 MB. Dodati je potrebno vse priloge!):

  Največ 7 kvalitetnih in najnovejših fotografij vaših del in izdelkov (ena fotografija nujno z ustvarjalcem pri ustvarjanju) - primernih za objavo (obvezno jpg format in posamezne datoteke). NE pošiljajte fotografij, ki ste jih poslali že v preteklih prijavah, saj le teh ne bomo objavili.

  Profilni opis (kratek opis dejavnosti, opis ustvarjalca, ... karkoli si želite, da si nekdo prebere o vas (opisi naj bodo kratki, zanimivi, slovnično korektni – primerni za objave). Obvezno v wordovem formatu.

  osebna fotografija primerna za objavo (lahko tudi image fotografija).

  (7 x foto vaših del / izdelkov):


  1 x osebna fotografija (ustvarjalec pri delu)

  1 x opis (krajši opis o ustvarjalcu / izdelkih)