Prijavni obrazec »IX. BOŽIČNI ART MARKET / Atrij glavne pošte«

  Izjavljam, da so izdelki oziroma dela, s katerimi se prijavljam na razpis, moja avtorska dela, oziroma gre za avtorsko idejo, lastno blagovno znamko ali skupinski projekt. Organizatorju dovoljujem neomejeno uporabo teksta in mojih fotografij v promocijske namene projekta.

  Potrjujem izjavo

  * obrazec bo pripravljen za pošiljanje, ko bo v celoti izpolnjen in opremljen z dodanimi prilogami.


  Želim lastno razstavno mesto (izberite da ali ne)
  DaNe

  Obvezne priloge (Posamezna priloga ne sme presegati velikosti 2 MB. Dodati je potrebno vse priloge!):

  (5 x foto vaših del / izdelkov):
  1 x osebna fotografija (ustvarjalec pri delu)

  1 x opis (krajši opis o ustvarjalcu / izdelkih)

  1 x statusno dokazilo (študent, sp, d.o.o., odd...)