v košarici ni izdelkov
 
 

RAZPIS ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU »ART MARKET LJUBLJANA« ZA LETO 2015

(16.05.2015 - 17.10.2015)
 

BESEDILO RAZPISA PDF

PRIJAVNI OBRAZEC WORD

PRIJAVNI OBRAZEC PDFRazpisna dokumentacija obsega:
 
1.        Besedilo razpisa
2.        Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati sodelujoči pri projektu
3.        Merila za izbor
4.        Potrebne priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti razpisni dokumentaciji
5.        Trajanje razpisa
6.        Prijavni obrazec
 

1. Besedilo razpisa

 
1. Kontaktni podatki organizatorja:
 
DUP / Art market Ljubljana,
p.p. 4325, 1000 Ljubljana,
e-mail: info@artmarket.si,
www.artmarket.si,      
telefon: (031)275781(031)275781
 
2.Podatki o razpisu:
 

Namen in cilj projekta

 
Projekt je namenjen predstavitvi avtorjev iz različnih področij ustvarjanja, ki s svojim delom zadostujejo kriterijem (umetniška in estetska vrednost, kvaliteta, tehnološka neoporečnost, izvirnost... ).
Cilj projekta je pomagati k boljši prepoznavnosti avtorjev ter oživitev mestnega jedra s kulturno – umetniškimi akcijami in dogajanji.
 

Namen in cilj razpisa

 
Omogočiti čim večjemu številu ustvarjalcev, da se predstavijo in so opaženi. S kvalitetno ponudbo sodelujočih pa doseči prepoznavno blagovno znamko kvalitete in umetniške vrednosti.
 

Predmet razpisa, oziroma kdo lahko sodeluje pri projektu

 
Sodeluje lahko vsak, ki se prijavi na razpis in je kasneje s strani organizatorja povabljen k sodelovanju. Vsi sodelujoči morajo biti polnoletni ter predstavljati izključno lastna avtorska dela, idejo, projekt, znamko...
Prijavijo se lahko slikarji, kiparji, grafiki, oblikovalci različnih smeri, keramiki, fotografi..., kot tudi posamezniki ali skupine z vintage izdelki, posamezniki ali skupine s posebno ponudbo (npr: domači kulinarični izdelki in drugo), posamezniki ali skupine z garažno razprodajo ali prodajo iz druge roke, zavodi in društva z izdelki, ki jih ustvarjajo njihovi gojenci, drugo...
 

Dela, ki niso predmet tega razpisa

 
Izdelki brez umetniške ali vsebinske vrednosti, serijski izdelki brez likovne ali dodane vrednosti in unikatnosti, neavtorski izdelki (preprodaja – razen zavodi, kjer gojenci s posebnimi potrebami niso sposobni prodajati sami in imajo spremstvo), ponaredki, tehnološko nedovršena dela in izdelki.
 
 
3. Opis projekta za leto 2015
 
V letu 2015 nadaljujemo z začrtano vizijo projekta, ki bo tudi letos potekal na že tradicionalni lokaciji in po ustaljenem urniku preteklih let. S projektom AML začnemo 16.05.2015 in ga zaključimo 17.10.2015. Prireditev se odvija na ulici Breg (v senci stoletnih kostanjev) in sicer vsako soboto med 9:00 in 16:00 uro. Organizator si pridržuje pravico do sprememb in razširitve projekta.
 
 
 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijave za sodelovanje
 

1. Statusni pogoji za sodelovanje:
 
·         osebno dopolnilno delo (dokument si lahko uredi vsak rezident RS na svoji matični upravni enoti
          (dijaki, študentje, občani, upokojeneci...))
·         samostojni kulturni delavec ali samostojni umetnik,
·         društvo ali zavod
·         samostojni podjetnik
·         podjetnik
 
2. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prijavitelji:
 
V celoti izpolnjen ter podpisan prijavni obrazec, podrobna predstavitev del in izdelkov (fotografije del / izdelkov). Osebna fotografija prijavitelja (ne starejša od 1 leta), statusno dokazilo (fotokopija), potrdilo o šolanju (dijaki, študentje) in upokojenci potrdilo  iz katerega je razvidno, da je prijavitelj upokojenec.
 

3. Merila za izbor

 
·         umetniška vrednost ter kvaliteta del in izdelkov
·         inovativnost in avtorska prepoznavnost
·         estetska in tehnološka neoporečnost
·         unikatnost
·         izvirna ponudba, predlogi in sodelovanja
·         poravnane vse zapadle obveznosti (dolg) do organizatorja
 
1. Komisija
 
V sestavi strokovno usposobljenih likovnikov in oblikovalcev (predsednik komisije je slikar in oblikovalec ter avtor in nosilec projekta: David Matej Goljat).
 
 

4. Prijava – prijavni obrazec in obvezne priloge

 
·         izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (pri elektronskem pošiljanju pošljite obvezno scan podpisanega     
          dokumenta),
·         predstavitev (najnovejše kvalitetne fotografije izdelkov in likovnih del, s kvalitetnimi in nazornimi posnetki     
          (pošljite kot priponke in ne kot del sporočila / jpg ali pdf format),
·         Izjavi o avtorstvu in izjava o uporabi poslanega foto gradiva sta sestavni del prijavnega obrazca in jih ne     
          potrebujete sestavljati sami,
·         študentje, dijaki  - potrdilo o vpisu,
·         upokojenci – dokazilo iz katerega je razvidno, da ste upokojeni,
·         osebna fotografija, ki naj ne bo starejša od 1 leta (najraje vidimo ustvarjalca pri delu) in je primerna za     
          objavo,
·         statusno dokazilo (lahko tudi naknadno),
·         v kolikor imate neporavnane obveznosti do organizatorja (dolg po letu 2005), obvezno priložite potrdilo o     
          poravnanem dolgu.
 
*  poslana dokumentacija se hrani pri organizatorju in se ne vrača pošiljatelju.
 
 

5. Trajanje razpisa

 
Razpis za sodelovanje na XVI. Art marketu Ljubljana, poteka do vključno 31.03.2015.
 
* Ustvarjalci, ki se prijavljajo prvič,  se lahko prijavijo in priključijo k projektu čez celo leto.
 
 

Novost:

Pregledovanje in ocenjevanje prijav - vsakih 14 dni, v času trajanja razpisa. Prijavitelj bo tako obveščen prej, kot v preteklosti in si bo lahko naredil plan za novo sezono ter se nanjo kvalitetno pripravil, kot tudi koristil ugodnosti iz našega cenika.

 

Prijavo pošljite na naslov:

 

info@artmarket.si (zaželjeno), s pripisom razpis AML 2015

 
oziroma po pošti:
 

DUP / Art market Ljubljana,

p.p. 4325,

1000 Ljubljana,

s pripisom »Ne odpiraj AML 2015 – prijava«. 

 

NE POZABITE, vsaka prijava mora vsebovati:

 ·        izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (pri elektronskem pošiljanju pošljite obvezno scan podpisanega     
          dokumenta),
·         predstavitev (najnovejše kvalitetne fotografije izdelkov in likovnih del, s kvalitetnimi in nazornimi posnetki     
          (pošljite kot priponke in ne kot del sporočila / jpg ali pdf format),
·         Izjavi o avtorstvu in izjava o uporabi poslanega foto gradiva sta sestavni del prijavnega obrazca in jih ne     
          potrebujete sestavljati sami,
·         študentje, dijaki  - potrdilo o vpisu,
·         upokojenci – dokazilo iz katerega je razvidno, da ste upokojeni,
·         osebna fotografija, ki naj ne bo starejša od 1 leta (najraje vidimo ustvarjalca pri delu) in je primerna za     
          objavo,
·         statusno dokazilo (lahko tudi naknadno),
·         v kolikor imate neporavnane obveznosti do organizatorja (dolg po letu 2005), obvezno priložite potrdilo o     
          poravnanem dolgu.
 
 
*  poslana dokumentacija se hrani pri organizatorju in se ne vrača pošiljatelju.
 

Dodatne informacije dobite na telefonski številki: 031-27-57-81 (vsak delovnik med 10:00 in 13:00 uro), oziroma na elektronskem naslovu: info@artmarket.si.