v košarici ni izdelkov

15 LET - since 2000

Razpis za sodelovanje na XV. Art marketu Ljubljana 2014

 


* RAZPISNA DOKUMENTACIJA AML 2014

* PRIJAVNI OBRAZEC AML 2014


Razpisna dokumentacija obsega:
 
1.       Besedilo razpisa
2.       Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati sodelujoči pri projektu
3.       Merila za izbor
4.       Potrebne priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti razpisni dokumentaciji
5.       Trajanje razpisa
6.       Prijavni obrazec
 
1. Besedilo razpisa
 
1. Kontaktni podatki organizatorja:
 
DUP / Art market Ljubljana,
p.p. 4325, 1000 Ljubljana,
e-mail: info@artmarket.si, internet stran: www.artmarket.si,      
tel / fax: 01/4335322, mobilni telefon: 031/275781
 

2.Podatki o razpisu:
 
Namen in cilj projekta
 
Projekt je namenjen predstavitvi avtorjev iz različnih področij ustvarjanja, ki s svojim delom zadostujejo kriterijem (umetniška in estetska vrednost, kvaliteta in tehnološka neoporečnost, izvirnost).
Cilj projekta je opaznost avtorjev in prepoznavnost v širšem merilu ter oživitev mestnega jedra s kulturno – umetniškimi akcijami in dogajanji.
 

Namen in cilj razpisa

 
Omogočiti čim večjemu številu avtorjev, da se predstavijo in so opaženi. S kvalitetno ponudbo sodelujočih doseči prepoznavno blagovno znamko kvalitete in umetniške vrednosti.
 

Predmet razpisa – kdo lahko sodeluje pri projektu

 
Sodeluje lahko vsak, ki se prijavi na razpis in je kasneje s strani organizatorja povabljen k sodelovanju. Vsi sodelujoči morajo biti polnoletni ter predstavljati izključno lastna avtorska dela, idejo, projekt, znamko...
Prijavijo se lahko kvalitetni ustvarjalci (slikarji, kiparji, grafiki, oblikovalci različnih smeri, keramiki...), posamezniki ali skupine z vintage izdelki, posamezniki ali skupine s posebno ponudbo (npr: home made kulinarični izdelki, drugo), posamezniki ali skupine z garažno razprodajo ali prodajo iz druge roke, zavodi z izdelki, ki jih ustvarjajo njihovi gojenci, drugo...
 

Dela, ki niso predmet tega razpisa

 
Izdelki brez umetniške ali vsebinske vrednosti, serijski izdelki brez likovne vrednosti in unikatnosti, neavtorski izdelki (preprodaja – razen zavodi, kjer gojenci niso sposobni prodajati sami in imajo spremstvo), ponaredki, tehnološko nedovršena dela in izdelki.
* avtor lahko tudi simpatizira z obrtno tradicijo, vendar je potrebno v njegovem delu čutiti lastno izraznost in unikatnost, kakor tudi umetniško vrednost in tehnološko dovršenost.
 
 
 
 
3. Opis projekta za leto 2014
 
V letu 2014 bomo obeležili petnajsto obletnico projekta, ki bo potekal po ustaljenem urniku od začetka maja do sredine oktobra na ulici Breg v senci kostanjev ob Ljubljanici in na Novem trgu, vsako soboto med 9:00 in 16:00 uro. Organizator si pridržuje pravico do sprememb in razširitve projekta.
 
 
 
 
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijave za sodelovanje
 
1. Statusni pogoji za sodelovanje:
 
·         osebno dopolnilno delo (dokument si lahko uredi vsak na svoji matični upravni enoti (dijaki, študentje, občani, upokojeneci...))
·         samostojni kulturni delavec ali samostojni umetnik,
·         društvo ali zavod
·         samostojni podjetnik
·         podjetnik
 
2. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi vlagatelji prošnje:
 
Dokaz avtorstva na podlagi izpolnjenega in podpisanega prijavnega obrazca in podrobne predstavitve (fotografije izdelkov). Statusno dokazilo (fotokopija) se lahko predloži naknadno, medtem ko so potrdila o šolanju med obveznimi prilogami.
 
3. Merila za izbor
 
·         umetniška vrednost ter kvaliteta del in izdelkov
·         inovativnost in avtorska prepoznavnost
·         estetska in tehnološka neoporečnost
·         unikatnost
·         izvirna ponudba, predlogi in sodelovanja
·         poravnane obveznosti iz preteklih let
 
Komisija
 
V sestavi strokovno usposobljenih likovnikov in oblikovalcev (predsednik komisije je avtor in nosilec projekta – David Matej Goljat).
 
 
4. Prijava – prijavni obrazec in obvezne priloge
 
·         izpolnjen prijavni obrazec
·         predstavitev (fotografije vaših izdelkov in likovnih del (kvalitetni in nazorni posnetki (jpg ali pdf format). V primeru virtualnega porfolia, morate ločeno 
          priložiti tudi posamezne fotografije, ki jih lahko objavimo.  
·         Izjavi o avtorstvu in izjava o uporabi poslanega foto gradiva v propagandne namene društva sta sestavni del prijavnega obrazca in jih ne potrebujete
          sestavljati sami
·         študentje, dijaki  - potrdilo o vpisu
·         osebna fotografija
·         statusno dokazilo
·         v kolikor imate dolg do organizatorja, potrdilo o poravnanih obveznostih
 
 
*  poslana dokumentacija se hrani pri organizatorju in se ne vrača pošiljatelju.
 
5. Trajanje razpisa
 
 
Novi sodelavci se lahko prijavijo in priključijo k projektu čez celo leto.
 
 

Prijavni obrazec in priloge pošljite na naš elektronski naslov (zaželjeno):

info@artmarket.si s pripisom razpis AML 2014,

 
oziroma po pošti:
 

DUP / Art market Ljubljana,

p.p. 4325,

1000 Ljubljana,

 

s pripisom »AML 2014«. 


Odgovor organizatorja:
Vloge se preglejujejo sproti. Odgovor boste prejeli po elektronski pošti (najkasneje v roku 14 dni).
 

Dodatne informacije:

na telefonski številki: 031-27-57-81 (vsak delavnik med 10:00 in 13:00 uro)

na elektronskem naslovu: info@artmarket.si




* RAZPISNA DOKUMENTACIJA


* PRIJAVNI OBRAZEC