v košarici ni izdelkov


RAZPIS ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU »ART MARKET LJUBLJANA« ZA LETO 2017

XVIII. SEZONA (13.05.2017 - 21.10.2017) 

*PRIJAVNI OBRAZEC (pdf)
* PRIJAVNI OBRAZEC (word)Razpisna dokumentacija obsega:
 
1.        Besedilo razpisa
2.        Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati sodelujoči pri projektu
3.        Merila za izbor
4.        Potrebne priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti razpisni dokumentaciji
5.        Trajanje razpisa
6.        Prijavni obrazec
 
1. Besedilo razpisa
 
1. Kontaktni podatki organizatorja:
 
DUP / Art market Ljubljana,
p.p. 4325, 1000 Ljubljana,
e-mail: info@artmarket.si,
www.artmarket.si,  
    
telefon: (031)275781
 
2.Podatki o razpisu:
 
Namen in cilj projekta
 
Projekt je namenjen predstavitvi avtorjev iz različnih področij ustvarjanja, ki s svojim delom dosegajo in zadostijo  kriterijem (umetniška in estetska vrednost, kvaliteta, tehnološka neoporečnost, izvirnost... ).
Cilj projekta je pomagati ustvarjalcem k boljši prepoznavnosti ter oživitev mestnega jedra s kulturno – umetniškimi akcijami in dogajanji.
 


Namen in cilj razpisa
 
Omogočiti čim večjemu številu ustvarjalcev, da se predstavijo in so opaženi. S kvalitetno ponudbo sodelujočih pa doseči prepoznavno blagovno znamko kvalitete in umetniške vrednosti.
 
Predmet razpisa, oziroma kdo lahko sodeluje pri projektu
 
Sodeluje lahko vsakdo, ki se prijavi na razpis in je kasneje s strani organizatorja povabljen k sodelovanju. Vsi sodelujoči morajo biti polnoletni ter predstavljati izključno lastna avtorska dela, idejo, projekt, znamko...
Prijavijo se lahko slikarji, kiparji, grafiki, oblikovalci različnih smeri, keramiki, fotografi, študentje…,  kot tudi posamezniki ali skupine z vintage izdelki, posamezniki ali skupine s posebno ponudbo (npr: domači kulinarični izdelki in drugo), posamezniki ali skupine z garažno razprodajo ali prodajo iz druge roke, zavodi in društva z izdelki, ki jih ustvarjajo njihovi gojenci, drugo...
 
Dela, ki niso predmet tega razpisa
 
Izdelki brez umetniške ali vsebinske vrednosti, serijski izdelki brez likovne ali dodane vrednosti in unikatnosti, neavtorski izdelki (preprodaja – razen zavodi, kjer gojenci s posebnimi potrebami niso sposobni prodajati sami in imajo spremstvo), ponaredki, tehnološko nedovršena dela in izdelki.
 
 
3. Opis projekta za leto 2017
 
V letu 2017 nadaljujemo z jasno začrtano vizijo projekta, ki bo tudi letos potekal na že tradicionalni lokaciji in po ustaljenem urniku preteklih let. S projektom AML začnemo 13.05.2017 in ga zaključimo 21.10.2017. Prireditev se bo tradicionalno odvijala na ulici Breg (v senci stoletnih kostanjev) in sicer vsako soboto med 9:00 in 16:00 uro. Organizator si pridržuje pravico do sprememb in razširitve projekta.
 
 
 
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijave za sodelovanje
1. Statusni pogoji za sodelovanje:
 
·         osebno dopolnilno delo (dokument si lahko uredi vsak rezident RS na svoji matični upravni enoti
          (dijaki, študentje, občani, upokojeneci...))
·         samostojni kulturni delavec ali samostojni umetnik,
·         društvo ali zavod
·         samostojni podjetnik
·         podjetnik
 
2. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prijavitelji:
 
V celoti izpolnjen ter podpisan prijavni obrazec, podrobna predstavitev del in izdelkov (novejše fotografije del / izdelkov). Osebna fotografija prijavitelja (ne starejša od 1 leta), statusno dokazilo (fotokopija), potrdilo o šolanju (dijaki, študentje) in upokojenci potrdilo  iz katerega je razvidno, da je prijavitelj upokojenec.
 
3. Merila za izbor
 
·         umetniška vrednost ter kvaliteta del in izdelkov,
·         inovativnost in avtorska prepoznavnost,
·         estetska in tehnološka neoporečnost,
·         unikatnost,
·         izvirna ponudba, predlogi in sodelovanja,
·         poravnane vse zapadle obveznosti (dolg) do organizatorja.
 
1. Komisija
 
V sestavi strokovno usposobljenih likovnikov in oblikovalcev (predsednik komisije je slikar in oblikovalec ter avtor in nosilec projekta: David Matej Goljat).
 
 
4. Prijava – prijavni obrazec in obvezne priloge
 
·         izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (pri elektronskem pošiljanju pošljite obvezno scan podpisanega     
          dokumenta),
·         predstavitev (najnovejše kvalitetne fotografije izdelkov in likovnih del (kvalitetni in nazorni posnetki -     
          pošljite obvezno kot priponke in ne kot del sporočila / jpg ali pdf format - ne pošiljajte prevelikih datotek),
·         študentje in dijaki potrdilo o vpisu, upokojenci – dokazilo iz katerega je razvidno, da ste upokojeni,
·         osebna fotografija (ne starejša od 1 leta) - ustvarjalec /ka pri delu - primerna za objavo,
·         statusno dokazilo (lahko tudi naknadno),
·         v kolikor imate neporavnane obveznosti do organizatorja (dolg po letu 2005), obvezno priložite potrdilo o     
          poravnanem dolgu.
 
*  poslana dokumentacija se hrani pri organizatorju in se ne vrača pošiljatelju.
 
 
5. Trajanje razpisa
 
Razpis za sodelovanje na XVIII. Art marketu Ljubljana je odprt tudi po uradno zaključenem roku za oddajo vlog (01.04.2017).
Novi ustvarjalci (prva prijava) lahko pošljejo vlogo vse do septembra 2017.

Prijavo pošljite na naslov:
 
info@artmarket.si (zaželjeno), s pripisom razpis AML 2017
 
oziroma po pošti:
 
DUP / Art market Ljubljana,
p.p. 4325,
1000 Ljubljana,
s pripisom »Ne odpiraj AML 2017 – prijava«. 
 
NE POZABITE, vsaka prijava mora vsebovati:
 ·        izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (pri elektronskem pošiljanju pošljite obvezno scan podpisanega     
          dokumenta),
·         predstavitev (najnovejše kvalitetne fotografije izdelkov in likovnih del, s kvalitetnimi in nazornimi posnetki     
          (pošljite kot priponke in ne kot del sporočila / jpg ali pdf format - ne prevelike datoteke),
·         študentje, dijaki  - potrdilo o vpisu, upokojenci – dokazilo iz katerega je razvidno, da ste upokojeni,
·         osebna fotografija ustvarjalca pri delu - primerna za objavo,
·         statusno dokazilo (lahko tudi naknadno),
·         v kolikor imate neporavnane obveznosti do organizatorja (dolg po letu 2005), obvezno priložite potrdilo o     
          poravnanem dolgu.
 
 
*  poslana dokumentacija se hrani pri organizatorju in se ne vrača pošiljatelju.
 
Dodatne informacijedobite na telefonski številki: 031-27-57-81 (vsak delovnik med 10:00 in 13:00 uro), oziroma na elektronskem naslovu: info@artmarket.si.
 


ORGANIZATOR: DUP in Studio DMG d.o.o. // spremljajte nas tudi na facebooku  
 
AVTOR IN VODJA PROJEKTOV: David Matej Goljat
Koordinatorka: Eva Barišič

Dodatne informacije dobite na telefonski številki: 031-27-57-81 (vsak delovnik med 10:00 in 13:00 uro), oziroma na elektronskem naslovu: info@artmarket.si.


 

AML - ART MARKET LJUBLJANA ( since 2000 )